Lời Tháng Mười

Cầu xin Đức Mẹ từ nhân
Giúp con luôn biết ÂN CẦN SẺ CHIA
Cầu xin Đức Mẹ nhân từ
Giúp con luôn biết TRỌN BỀ MẾN TIN

Cầu xin Đức Mẹ từ nhân
Giúp con luôn biết NGÀY ĐÊM NGUYỆN CẦU
Cầu xin Đức Mẹ dấu yêu
Giúp con luôn biết TỰ TRAO CHÍNH MÌNH

Cầu xin Đức Mẹ nhân lành
Giúp con luôn biết CÔNG BÌNH THÀNH TÂM
Cầu xin Đức Mẹ từ nhân
Giúp con luôn biết CHĂM LẦN HẠT LUÔN

Cầu xin Đức Mẹ từ nhân
Giúp con luôn biết TRỌN NIỀM MẾN TIN
Cầu xin Đức Mẹ từ nhân
Giúp con luôn biết PHÓ DÂNG XÁC HỒN

Cầu xin Đức Mẹ từ nhân
Giúp con luôn biết CHUYÊN CHĂM TIN MỪNG
Cầu xin Đức Mẹ yêu thương
Giúp con luôn biết CHẾT TRONG ƠN NGƯỜI

Cầu xin Đức Mẹ Chúa Trời
Giúp con luôn biết TRỌN LỜI XIN VÂNG.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.