Luân Chuyển

Thời gian luân chuyển theo phiên
Cuộc đời là khoảng vừa gần vừa xa
Bình minh lên đón buổi trưa
Nắng trưa soi lối dẫn về hoàng hôn

Chiều buông để đón màn đêm
Chia tay để nhắc đừng quên tình người
Tình người nối kết đất trời
Mến Chúa, yêu người – Luật Chúa truyền ban

Một ngày, một tháng, một năm
Cứ theo nhau để một lần ra đi…
Ra đi đừng nuối tiếc chi
Về miền Đất Mới diệu kỳ Chúa ban

Kiếp người ngày tháng luân phiên
Nhưng không hề có tiền duyên luân hồi.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.