Dâng Mẹ Mân Côi

Tháng Mẹ về ngợp tràn bao vui sướng
Câu hoan ca kính tiến Mẹ yêu thương
Chuỗi mân côi lời ngọt ngào, vấn vương
Hiệp dâng lên đây lòng con thảo hiếu.

Nhiệm mầu thay tình trời ai thấu hiểu
Vui, Sáng, Thương, Mừng trọn niềm tin yêu
Lời Mẹ khuyên, con vâng nghe sớm chiều
Vững cậy trông luôn tìm về bên Mẹ.

Trên tòa cao, Mẹ nhậm lời con nhé!
Ở bên Mẹ còn hạnh phúc nào hơn
Tình Mẹ yêu theo tháng năm chẳng sờn
Rộng đôi tay đỡ nâng đoàn con mãi.

Mỗi lời kinh, mỗi màu hoa con hái
Dâng về Mẹ trọn tâm tình con yêu
Nguyện Mẹ thương tuôn đổ xuống ơn nhiều
Dắt dìu con tới Quê Trời vinh phúc.

Giuse Trần Thế Tiến

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.