Tháng Mười

Tháng mười là tháng Mân côi
Mẹ thương nhắc nhở đến tôi điều này
Chuyên cần lần chuỗi hăng say
Tính hư tật xấu từ nay cải chừa
Nhớ lời mẹ dạy năm xưa
Muốn được cứu rỗi muốn đưa về trời

Ăn sám hối tức thời
Thành tâm sửa đổi cuộc đời bấy lâu
Sớm khuya kinh nguyện hàng đầu
Dâng lên Đức Mẹ cầu bầu chở che
Những lời Mẹ dạy mau nghe
Diệt trừ tội lỗi đang đè nặng vai

Bỏ ngay cái tính chê bai
Càm ràm than trách điếc tai xóm làng
Khiêm nhường thanh thoát nhẹ nhàng
Mỗi ngày sống thánh lại càng thánh hơn
Bỏ ngay cái tính giận hờn
Gây bao đổ vỡ bởi cơn bốc đồng

Kính dâng lên mẹ hoa hồng
Đây tràng chuỗi ngọc là bông hoa lòng
Thành tâm ước nguyện cầu mong
Diễm phúc như Mẹ ở trong Chúa trời
Lắng nghe lời Mẹ gọi mời
Siêng năng lần chuỗi cuộc đời an vui.

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.