Giải trừ độc tài toàn trị – bài giảng lễ công lý và hòa bình – Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Audio, Video. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.