Chúa Cho Con Một Khối Tình

Tim Thầy đau đớn vì yêu,
Các con mê đắm thú vui thế trần.
Quên Thầy cô quạnh âm thầm,
Ngôi Nhà tình ái Thầy cần con thăm.

Cúi đầu nhìn lại đời mình,
Bỏ bê tình Chúa, mê say thế trần.
Lương tâm tiếng nói thì thầm,
Hồi tâm lắng đọng, âm thầm nhớ thương.

Từ nay chọn Chúa lên đường,
Rong rêu rũ sạch can trường sống ngoan.
Vào đoàn chiên Chúa liên hoàn,
Giáo Hoàng thánh chỉ, kiện toàn hoan ca.

Ta đừng đuổi Chúa lìa xa.
Ngủ mê trong tội, trầm kha vong hồn
Đời ta năm tháng hãy còn,
Trở về cho sớm quyết ôm lấy Thầy

Nắm bàn tay Mẹ van nài
Sống trong tình mến, ca bài yêu thương.
Sống đời con Chúa can trường
Giã từ trần thế hướng dương Nước Trời.

Lương tâm tiếng Chúa trong người,
Ngôi Lời xuống thế quà trời tặng ban.
Hải đăng chiếu sáng trần gian,
Lời Thầy chính thật cán cân công bình.

Niềm tin kiên vững không sờn,
Mặc cho quỷ đỏ lờn vờn chạy quanh.
Thăng trầm cuộc sống mong manh,
Quyết không bỏ Chúa trung thành sống ngoan.

Bao quanh tim thấm gai chông,
Say trong tội lỗi vót chông đâm Thầy.
Máu hồng lai láng thấm đầy,
Tim Thầy tan nát như vầy vẫn thương.

Nam Giao

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.