Thuộc Về Gia Đình Của Chúa

Tất cả những ai có chung một mục đích sống là làm theo ý muốn của Chúa Cha thì người đó thực sự là họ hàng với Chúa. Nhưng để nên họ hàng với Chúa, Chúa cũng có điều kiện: Nghe Lời và Thực hành Lời Thiên Chúa dạy.

Lời Chúa: Lc 8, 19-21

19 Khi ấy, Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. 20 Người ta báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” 21 Người đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”

*****

Đọc Lời Chúa hôm nay, chúng ta cảm tưởng như Chúa đang sống triệt để câu tục ngữ của người Việt: “Bán anh em xa, mua láng giềng gần”. Khi gặp lại những người thân yêu mà lâu ngày không gặp, người ta thường biểu cảm bằng một thái độ mừng rỡ, quấn quýt…Cũng trong bối cảnh như vậy, nhưng trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu lại tỏ ra bình thản và chừng mực bằng một lời nói đầy hàm ý: “Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe Lời Chúa và đem ra thực hành”. Chúa muốn nói gì với người nghe hôm xưa và cả với chúng ta hôm nay?

Đức Giêsu dạy chúng ta vượt qua cái niềm vui chóng qua để nhìn ra những giá trị thực tiễn và sâu sắc hơn. Chúng ta thường cho rằng mối liên hệ sâu xa nhất trong cuộc sống con người chỉ bao gồm những liên hệ huyết thống, nhưng trong đức tin, chúng ta còn có một gia đình lớn hơn nữa. Chúng ta sẽ dễ dàng cảm nhận được tinh thần của gia đình thiêng liêng ấy mỗi khi chúng ta thưa lên lời kinh Đức Giêsu dạy chúng ta: “Lạy Cha chúng con ở trên Trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng Nước Cha trị đến…” Đức Giêsu không bán anh em xa mua láng giềng gần, Người cũng không lạnh lùng với bất kỳ một mối tương quan nào, nhưng Người muốn cho chúng ta biết rằng: Tất cả những ai có chung một mục đích sống là làm theo ý muốn của Chúa Cha thì người đó thực sự là họ hàng với Chúa. Nhưng để nên họ hàng với Chúa, Chúa cũng có điều kiện: Nghe Lời và Thực hành Lời Thiên Chúa dạy.

Lạy Chúa Giêsu!

Xin Chúa giúp mỗi chúng con biết ý thức rằng mình là một phần tử trong gia đình của Chúa, một gia đình không biên giới, một gia đình mà ở đó con biết mình được Chúa nâng đỡ và được anh chị em đồng hành. Một gia đình mà ở đó trí với trí, lòng với lòng luôn hiệp nhất nên một trong Tình Yêu. Cảm tạ Chúa đã cho con được làm con Chúa trong lòng Hội Thánh. Amen

Sr. Anna Bích Hạt

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.