Chặng Đời

Sinh con ra, Chúa không hỏi ý kiến:
“Con có muốn làm người hay là không?”
Thế cho nên khi đời con hết hạn
Ngài chẳng hỏi: “Liệu con có bằng lòng?”

Mọi thứ cũng đều có thời có buổi
Khổ nỗi là chẳng biết trước điều gì (1)
Mỗi con người cũng có hạn có tuổi
Sinh rồi tử, chẳng ai được miễn trừ (2)

Vầng trăng kia có tròn rồi cũng khuyết
Sóc và vọng – vòng luân chuyển không ngừng (3)
Sinh rồi chết, nhưng không phải là hết
Mà khởi đầu sự sống mới miên trường

Ngọc không đẹp nếu không được mài giũa
Người chẳng khôn nếu chẳng chịu bỏ mình (4)
Những chặng đời là Bản Đồ Thập Giá
Là con đường dẫn tới cõi Thiên Đình

TRẦM THIÊN THU
———————-
(1) Gv 8:6-7 – “Bất cứ chuyện gì cũng đều có thời có buổi, và đều bị Thiên Chúa xét xử. Nhưng có một nỗi khổ đè nặng trên con người là không sao biết được điều gì sẽ xảy ra, và điều sẽ xảy ra, nào có ai báo trước?”.

(2) Gv 8:8 – “Chẳng ai làm chủ được sinh khí của mình để mà cầm giữ lại; và chẳng ai làm chủ được ngày chết! Chẳng ai được miễn cuộc chiến đấu này, và tội ác không cứu nổi ác nhân”.

(3) Ngày sóc là ngày mồng một âm lịch (sóc là bắt đầu, khởi đầu), ngày vọng là ngày rằm âm lịch (vọng là trông, ngày xưa người ta thường thích ngắm trăng rằm).

(4) Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý.

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.