Xao Xuyến – Se Sua

“Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy!” (Ga 14:1)

Đừng xao xuyến, cứ an tâm!
Chuyện đâu có đó, bồn chồn ích chi?
Hôm qua thì đã đi xa
Không ai có thể làm gì được đâu

Ngày mai chưa biết ra sao
Chẳng ai biết chắc được điều xảy ra
Lo nhiều cũng chẳng ăn thua
Nếu mà không hợp ý Cha trên trời

Mọi điều Ngài tính cả rồi
Quan phòng, tiền định cuộc đời trước sau
Vững tin vào Chúa tối cao
Chắc chắn mọi điều suôn sẻ cả thôi (*)

Đời như sông nước đầy – vơi
Lúc khóc, lúc cười – rồi cũng sẽ qua
Đừng xao xuyến, chớ se sua
Chúa Trời từ ái liệu lo mọi điều.

TRẦM THIÊN THU
————————
(*) Cn 3:5-6 – “Hãy hết lòng tin tưởng vào Đức Chúa, chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con. Hãy nhận biết Người trong mọi đường đi nước bước, Người sẽ san bằng đường nẻo con đi”.
Ghi chú: SUÔN khác với SUÔNG. Suôn nghĩa là “thẳng liền một mạch”. Nói suôn (sẻ) là nói trôi chảy, không vấp váp, khác với nói suông là nói mà không làm. Người Bắc phân biệt hai từ Suôn và Suông rất dễ dàng. Người Nam và Trung phát âm hai từ này như một, chẳng biết ý nói thế nào. Lưu ý rằng chỉ có Suôn sẻ chứ không có Suông sẻ.

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.