Tạ Tình

Tình thương tha thiết bao la
Chúa Giêsu trải rộng cho mọi người
Người thân thiết, kẻ lạ xa
Người cao, người thấp, người thù, người quen

Ngài luôn tất bật ngày đêm
Chu toàn sứ vụ báo tin Nước Trời
Thiếu thời giờ để nghỉ ngơi
Không ngừng cầu nguyện, từng lời thiết tha

Tình thương chỉ biết cho đi
Cho hoài, cho mãi, đến khi tận cùng
Thiên tình của Chúa miên trường
Hồn con hạnh phúc không ngừng tạ ơn.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.