Chúa Ơi ! Lắng Nghe Tiếng Tơ Lòng

Tình yêu không bến không bờ,
Con đường Thập Tự mọc mời con theo.
Cuộc đời cay đắng bọt bèo,
Nắm bàn tay Chúa keo sơn an bình.

Xin cho con biết chung tinh
Niềm tin chiếu sáng ánh linh, tuyệt vời.
Tình yêu tiếng nói không lời,
Tham dự Thánh lễ dâng lời tạ ơn.

Rước mình Thánh Chúa siêng hơn.
Thiên đàng tại thế, keo sơn tình trời.
Tình yêu của Chúa cao vời,
Chúa nhìn hiện tại của đời con thơ.

Xin cho con biết làm thơ,
Ngất ngây tình mến luôn mơ tình Ngài.
Giê-su để lại hình Ngài,
Tình thương hơi ấm hoà hài nội tâm.

Nhiệm mầu Thánh Thể âm thầm,
Nơi Nhà tạm vắng dư âm đợi chờ.
Hai tay giang rộng mộng mơ,
Nhìn con đau đớn, tự do lạc đường.

Hôm nay chí quyết lên đường,
Nắm tà áo Mẹ đường trường tiến lên.
Dành giờ tâm sự êm đềm,
Thánh Thần ấp ủ bên thềm yêu thương.

Từ nay xin quyết vấn vương.
Nhìn lên trời thẳm quê hương ngày về.
Tình thương Thiên Chúa không bờ,
Thương ta, Chúa khổ dại khờ vì yêu.

Con xin chí quyết đổi chiều,
Yêu say Lời Chúa mỹ miều hồn thơ.
Ôm ghì Anh Cả mộng mơ,
Tìm giờ tâm sự Chúa chờ đón nghe.

Nam Giao

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.