Thắp Sáng Lên Tim Con Tình Yêu Chúa

Hôm nay Lời Chúa Giê-su,
Chảy vào tâm huyết cánh thư Chúa Trời.
Cho con cất tiếng dâng lời,
Tình yêu Thiên Chúa cao vời bao la.

Đường trường tăm tối mờ xa,
Giê-su Anh Cả đèn pha dẫn đường.
Dấn thân vào chốn yêu thương,
Cho đời con thật ngát hương Cha hiền.

Tình yêu của Chúa cho mình
Trải dài phủ kín niềm tin tuyệt vời
Thánh Thần dạy biết van nài,
Đưa con vào mộng dâng lời tạ ơn.

Tim Thầy lai láng hồng ân,
Tình thương sức sống cho con tràn đầy.
Quà thiêng của Chúa nhiệm mầu,
Cho người công chính hòa ca tình Ngài.

Có ai sống mãi trên đời,
Ăn ăn ngủ ngủ để rồi ra đi.
Đời ta là phải thực thi,
Sống trong Giáo Hội cùng đi lên đường.

Niềm tin sáng chói can trường,
Hô cao khẩu hiệu tình thương Chúa Trời.
Được làm con Đức Chúa Trời,
Ghi ơn nhớ mãi cuộc đời Giê-su.

Tim con thắp sáng tình yêu.
Thánh Kinh say đọc chăm tu ngày đời.
Ôi! tình yêu Chúa tuyệt vời,
Trào dâng lửa mến con say tình Ngài.

Nam Giao

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.