Xin Lỗi Thiên Nhiên

Thiên nhiên là mái nhà chung
Hãy cùng bảo vệ, hãy cùng chăm nom
Thiên nhiên đang đượm sắc buồn
Môi trường ô nhiễm, xác hồn nhiễm lây

Vô tâm nên chịu đọa đày
Lỗi tại tôi chứ tại ai bây giờ?
Thiên nhiên được Chúa tạo ra
Kỳ công tuyệt diệu cho ta vui đời

Hai phần trong mỗi con người
Tinh thần không thể tách rời xác thân (*)
Lạy Thiên Chúa, Đấng từ nhân
Thứ tha nhân loại vô tâm với Ngài

Quan tâm hoán cải từ nay
Xin lòng thương xót hằng ngày đỡ nâng
Ngăn cơn bão táp, sóng thần
Ngăn luồng động đất, ngăn phần tội khiên

Thật lòng xin lỗi thiên nhiên
Giữ gìn Mẹ Đất ngày đêm không ngừng.

TRẦM THIÊN THU
———————–
(*) Thông điệp Laudato Sí, số 216.

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.