Thương Quốc Ngữ

Tạ ơn Thiên Chúa nhân từ
Cho cha Đắc Lộ đến quê hương này
Chính nhờ công sức của ngài
Tạo nên quốc ngữ lâu nay dân dùng

Nếu không thì cực vô cùng
Tiếng Nôm rất khó, nhọc lòng lắm thôi
Nhưng cha Đắc Lộ tuyệt vời
Nghĩ ra cách viết theo lời phát âm

Bao đời nay chẳng tri ân
Lại còn phá nát, vô ơn quá chừng!
Ôi chao, quốc ngữ thật thương
Nhìn rất bình thường mà lại thâm sâu

Phát âm như nhạc: thấp – cao
Vần bằng, vần trắc, ngọt ngào như ru
Tạ ơn Thiên Chúa nhân từ
Cho cha Đắc Lộ đến quê hương này

Việt Nam văn hóa còn đây
Là nhờ quốc ngữ đắm say lòng người.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.