Đức Giáo Hoàng Pio IX

ĐGH Piô IX (tên thật là Giovanni Maria Mastai Ferretti) sinh ngày 12-5-1792, qua đời ngày 7-2-1878. Khẩu hiệu của ngài: “Crux de Cruce – Thập Giá của Thập Giá”. Ngài là vị giáo hoàng thứ 255 và là người đã công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm ngày 8-12-1854 qua Sắc lệnh Ineffabilis Deus (Thiên Chúa Bất Khả Ngộ) .

ĐGM Carlo Liberati, cáo thỉnh viên, nói với Vatican News: “Quá trình tuyên thánh cho Chân phước GH Piô IX đang được tiến hành”. ĐGM Liberati cho biết thêm rằng Tòa Thánh có thể sớm tiến hành việc khám thi hài của ngài.

Ngày 3-9-2000, ĐGH Gioan Phaolô II đã tuyên chân phước cho ĐGH Piô IX và ĐGH Gioan XXIII. Lần cải táng trong tiến trình tuyên chân phước, người ta phát hiện thi hài của ĐGH Piô IX và ĐGH Gioan XXIII vẫn nguyên vẹn. Lần này, thi hài của ĐGH Piô IX sẽ được khám xét theo tiến trình phong thánh, và việc này có thể tiến hành sớm.

Triều đại giáo hoàng của Đức Piô IX kéo dài 32 năm, từ 1846 tới 1878, triều đại dài thứ nhì sau giáo hoàng tiên khởi Phêrô – triều đại dài nhất. Thánh Phêrô có thể tử đạo năm 64 hoặc 67, nghĩa là triều đại giáo hoàng của ngài kéo dài 34 hoặc 37 năm. ĐGH Gioan Phaolô II 26 năm làm giáo hoàng, triều đại giáo hoàng dài thứ ba.

Năm 1854, ĐGH Piô IX công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm, đồng thời cũng thúc đẩy lòng sùng kính đối với Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngài là vị tối cao cuối cùng của các quốc gia giáo hoàng (Papal States), không còn từ năm 1870 – ngoại trừ quốc gia Vatican nhỏ bé, thành lập năm 1929.

Triều đại giáo hoàng của Đức Piô IX cũng là cơ hội thúc đẩy cho công cuộc truyền giáo mới: 133 tòa giám mục và 50 đại diện tông tòa được thành lập là vùng truyền giáo.

ĐGH Piô IX cũng là người triệu tập Công Đồng Vatican I và xác định ơn bất khả ngộ của giáo hoàng (papal infallibility).

ĐGH Piô IX còn kết án 80 sai lầm của thời đại trong bản Syllabus năm 1864. Trong đó phản đối chủ nghĩa duy lý, chủ nghĩa xã hội, và ý tưởng cho rằng mọi tôn giáo đều như nhau. Theo ĐGM Liberati, Hội Tam Điểm phản đối việc tuyên thánh cho ĐGH Piô IX vì ngài đã kết án những người Công giáo tham gia Hội Tam Điểm qua Tông thư Multiplices Inter – ban hành ngày 25-9-1865.

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Aleteia.org)

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.