Hơn 50 ngàn người hát vang cầu xin “Mẹ đoái thương xem Việt Nam” – 04.08.2018

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Audio, Video. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.