Đạo Hiếu

“Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu” (Hc 3:3-4)

Làm gì cũng phải làm người
Đạo Làm Người phải suốt đời noi theo
Thực hành nhân đạo sớm chiều
Bắt đầu từ khúc ca dao gia đình

Đó là sống trọn chữ tình
Suốt năm tháng phải thực hành sớm khuya
Ngoan hiền với chính Mẹ Cha
Nhớ công ơn của Ông Bà, Tổ Tiên

Phận con mà giữ chẳng nên
Còn mong chi những đứa con bạc tình
Mẹ Cha sinh dưỡng thân mình
Mà sao con cái lại đành khinh chê?

Lớn khôn nhờ Mẹ, cậy Cha
Vuông tròn chữ Hiếu mới là con ngoan
“Còn Cha còn Mẹ thì hơn
Mất Cha mất Mẹ như đờn đứt dây”

Ca dao tục ngữ còn đây
Vì con bất hiếu mà cay đắng lòng
Chúa Giêsu dạy yêu thương
Yêu bằng hành động, nói suông ích gì?

Hiếu nhân không lệ thuộc mùa
Quanh năm báo hiếu, chẳng thừa gì đâu!

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.