Trở Nên Hạt Lúa Mì Nuôi Nhau

…Mỗi chúng ta hãy tạ ơn tình thương của Chúa Cha, hãy tạ ơn Hạt Lúa Mì Giê-su, bằng cách trở nên hạt lúa mì nuôi nhau trên đường dương thế… Hãy sống quảng đại, cho đi, hy sinh phần thiệt thòi về mình, để là niềm vui, là bình an, là hạnh phúc, là sự sống cho mọi người. Đừng hẹp hòi, ích kỷ, giữ riêng cho mình sự sống, bình an, niềm vui, hạnh phúc, mà trở thành …

“Ai phụng sự Ta thì Cha Ta sẽ tôn vinh nó” (Ga 12, 26)

Sứ mệnh của hạt lúa mì, một là để nên bánh, nên cơm, nên lương thực nuôi sống con người, hai là để nên hạt giống gieo vào lòng đất trổ sinh cây lúa mì mới. Sứ mệnh nào cũng phải chịu nát tan. Không có hạt lúa mì cầu an, cầu nhàn, cầu vinh thân phì da, cầu hưởng thụ. Chúa Giê-su dùng hình ảnh hạt lúa mì để chỉ về chính Người, hạt lúa mì được Chúa Cha gieo vào lòng đời, hạt lúa mì nên sự sống của Thiên Chúa nuôi sống nhân loại. Đó là ý muốn của Thiên Chúa. Đó là lòng yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Và chính Người đã không ngần ngại thực hiện đúng Thánh Ý của Cha, đúng ước muốn của Cha: tan tác và trở nên của nuôi sống như hạt lúa mì, cho nhân loại được sống chính sự sống của Thiên Chúa.

Mỗi chúng ta hãy tạ ơn tình thương của Chúa Cha, hãy tạ ơn Hạt Lúa Mì Giê-su, bằng cách trở nên hạt lúa mì nuôi nhau trên đường dương thế. Bởi vậy, Chúa Giê-su nói: “Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó”. Phụng sự Thiên Chúa là việc thờ phượng Người. Trở nên hạt lúa mì như Hạt Lúa Mì Giê-su là việc thờ phượng Thiên Chúa đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Hãy sống quảng đại, cho đi, hy sinh phần thiệt thòi về mình, để là niềm vui, là bình an, là hạnh phúc, là sự sống cho mọi người. Đừng hẹp hòi, ích kỷ, giữ riêng cho mình sự sống, bình an, niềm vui, hạnh phúc, mà trở thành người vô ơn, bất kính đối với Thiên Chúa, Đấng đã ban chính Con Một của Người. Và như thế là không hoặc chưa thờ phượng Người, phụng sự Người cách xứng đáng, chẳng được Người tôn vinh, ban thưởng hạnh phúc Thiên Thu.

Lạy Chúa, xin cho con là hạt lúa mì nuôi sống anh em, như Chúa Giê-su, như thánh Laurenso vì người nghèo. Amen

PM. Cao Huy Hoàng

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.