Từ Nay Chọn Chúa Lên Đường

Chúa ơi! xin quyết chọn Ngài,
Yêu say lòng mến miệt mài nhớ thương.
Từ nay chọn Chúa lên đường,
Rong rêu rũ sạch can trường sống ngoan.

Giã từ ngày tháng đi hoang,
Dốc đời không đẹp liên hoan giã từ.
Thánh Kinh Lời Chúa thiên thư,
Siêng năng suy gẫm tiếp thu diệu kì.

Nắm bàn tay Chúa thực thi,
Vui trong tiếng hát thầm thì bình an.
Dặm trường dầu có gian nan,
Ôm ghì lấy Chúa thở than hết sầu.

Dẫu đời là cuộc bể dâu,
Lòng con chí quyết kết câu ân tình.
Giê-su Nhà Tạm dâng mình,
Nhiệm mầu quá đổi xin tình tri ân.

Quyết tâm ghi nhớ đền ơn,
Không mê của cải phù vân chóng tàn.
Trời cao thăm thẳm mây xanh,
Tạ ơn Thiên Chúa thương ban an bình.

Giữ vâng luật Chúa chân tình,
Thấm lời Thầy dạy đức tin trưởng thành.
Đời con nay quyết thực hành,
Hợp cùng các bạn song hành reo vang.

Vinh danh Thiên Chúa cao sang,
Thời gian dấu chỉ Chúa đang thi hành.
Ngẩng nhìn mãi tận trời xanh,
Chúng con quyết chí đấu tranh vì Ngài.

Tự do chọn Chúa không rời,
Mến yêu luật Chúa dâng lời tạ ơn.
Ngày ta từ gĩa trần gian,
Giê-su Anh Cả cầm tay đón mời.

Nam Giao

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.