Cuộc Chiến Triền Miên

“Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo” (Mt 10, 34)

Chúa Giê-su nói: “Các con chớ tưởng rằng Thầy đến để mang hoà bình cho thế gian: Thầy không đến để đem hoà bình, nhưng đem gươm giáo”. Nghe có vẻ bất nhất với câu nói “Thầy ban bình an cho các con. Bình an mà thế gian không ban được”. Nhưng, không có gì bất nhất. Ngay trong một con người, thì hai chiều thượng hạ, thiện ác luôn giằng xé nhau. Ngay trong một nhà, cũng đã có kẻ lành, người dữ, huống chi trong một xã hội loài người. Chúa Giê-su đến, sự công chính của Thiên Chúa đến, tuyên chiến với sự bất chính của Sa-tan. Ai theo Chúa Giê-su thì cũng phải tuyên chiến với Sa-tan, và phải chiến thắng Sa-tan, tuyên chiến với điều bất chính và chiến thắng điều bất chính bằng cuộc sống công chính của mình. Đời người Ki-tô Hữu là một cuộc chiến triền miên.

Và kết cuộc là, bình an chỉ có được khi con người ta chiến thắng cái bất an do điều bất chính gây ra. Sự bình an đích thật là thành quả của cuộc chiến đấu và chiến thắng. Bình an giữa làn tên, mũi đạn. Bình an giữa sóng gió cuộc đời. Bình an trên đường vác thập giá Chúa Ki-tô. Bình an ấy mới là bình an thực. Bởi không khi nào thiếu vắng lửa đạn, sóng gió, đau khổ. Bởi Sa-tan không ngừng quấy nhiễu. Hãy yêu mến Chúa Giê-su. Hãy liên kết mật thiết với Chúa Giê-su. Hãy múc lấy sức mạnh của Người mà chiến đấu và chiến thắng những mưu chước của ma quỷ từ trong trứng nước. Đời Ki-tô Hữu là cuộc chiến triền miên, nhưng hãy yên tâm, hãy kiên trì chiến đấu và chiến thắng với Chúa Giê-su, để sống trong bình an và thiện hảo, để sống trước cuộc sống phục sinh ngay khi còn tại thế.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho con yêu Chúa, và nhờ tình yêu Chúa, con chiến thắng ma quỷ ba thù thế gian. Amen

PM. Cao Huy Hoàng

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.