Mới và cũ

Mới và cũ đối lập nhau
Trẻ chê già cổ, càu nhàu, thở than
Có mới mà nới cũ liền
Chắc gì mới lạ hay hơn xưa nhiều?

Rượu và bình sẽ phá nhau
Còn đâu là rượu, còn đâu là bình
Áo xưa dù cũ mà lành
Còn hơn áo mới vá quanh quá nhiều

Lạy Thiên Chúa, Đấng tối cao
Lối Ngài xin dạy con theo đêm ngày
Con đường chân lý của Ngài
Bảo ban dạy dỗ con ngay tức thì (*)

Kẻo con sẽ gặp hiểm ngay
Giằng co hai nửa thân này, hồn kia
Tội xưa, xin Chúa thứ tha
Mở trang đời mới cho vừa tin yêu.

TRẦM THIÊN THU
———————-
(*) Tv 25:4-5

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.