Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp gây xôn xao với bài giảng chấn động

SourceVote TV – Youtube

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Audio, Video. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.