Buổi cầu nguyện tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam San Jose

Hưởng ứng lời kêu gọi của Cha Giuse Đinh Đức Hảo Đại diện Mục Vụ Việt Nam, GP San Jose, giáo dân thuộc Trung tâm Công Giáo Việt Nam San Jose, dưới sự hướng dẫn của cha Giám Đốc Trung Tâm là cha Giuse Nguyễn Văn Thư, đã dâng Thánh Lễ lúc 6:00 chiều hôm nay, Thứ Sáu ngày 15 tháng Sáu để cầu nguyện cho Việt Nam.

Sau Thánh Lễ mọi người lại cùng với cha chủ tế ra viếng đài Đức Mẹ và nài xin Mẹ đoái thương đến dân tộc Việt Nam đang trong giai đoạn cực kỳ nguy biến này.

Trong phần cầu nguyện dưới chân Mẹ, cảm động nhất là bài hát “Con có một tổ quốc Việt Nam” của Đức Cố Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận. 

“Con có một Tổ Quốc Việt Nam

Quê hương yêu dấu ngàn đời

Con hãnh diện, con vui sướng

Con phục vụ hết tâm hồn

Con trung thành hết nhiệt huyết

Con bảo vệ bằng xương máu

Con xây dựng bằng tim óc

Vui niềm vui của đồng bào

Buồn nỗi buồn của dân tộc”.

“Là người Công Giáo Việt Nam

Con phải yêu Tổ Quốc gấp bội

Chúa dạy con, Hội Thánh bảo con

Cha mong giòng máu ái quốc

Sôi trào trong huyết quản con”.

Ai nấy đều thổn thức bùi ngùi nhớ về quê hương, một quê hương đang bị cai trị bởi bọn Cộng Sản vô thần, một quê hương mà nhân dân đang bị cướp đi quyền cơ bãn nhất của con người bởi những những đứa con bất trung bất hiếu cam tâm hèn hạ cúi đầu quỳ mọp để dâng cho bọn Tàu Cộng. 

Bài hát cũng nhắc lại nhiệm vụ yêu quê hương của người Công Giáo, luôn phải cầu nguyện và làm bất cứ việc gì có thể để góp phần giải trừ bọn Việt Cộng và đem lại hạnh phúc cho dân tộc. Hãy cầu nguyện cho các nhà đấu tranh, những người vượt qua cái sợ để tham gia biểu tình, đối diện trực tiếp với dìu cui súng đạn.

Phần hướng dẫn cầu nguyện của cha Thư làm cho nhiều người rung rung ngấn lệ. Mẹ ơi, xin thương đến dân tộc chúng con. Xin gìn giữ và bảo vê bà con thân yêu của chúng con đang còn ở quê nhà. Xin bảo vệ các Giám Mục, linh mục và giáo dân và tất cả các nhà đấu tranh, dám lên tiếng nói thay cho toàn dân…

Phần kết thúc là bài Lời Nguyện Cho Quê Hương của nhạc sĩ Hải linh. Mọi người đồng thanh hát vang trong gió chiều se lạnh và màn đêm đang xuống dần.

Mẹ ơi đoái thương quê hương Việt Nam,

Giờ nguy biến bất công lan tràn, 

Mẹ hãy giơ tay ban phúc bình an, 

đưa Việt Nam qua phút nguy nan.

Mẹ ơi, đoái thương chúng con sầu đau

Mẹ ban phước Thánh Ân nhiệm màu

Tổ quốc thân yêu qua phút bể dâu

Nước Việt Nam giông bão tan mau.

Mẹ ơi, đoái thương dân nước Việt Nam

Còn đâu nữa nước non đẹp giàu!

Mẹ hãy giơ tay ban phước bình an

Nước Việt Nam qua phút nguy nan.

Giuse Thẩm Nguyễn

Bài này đã được đăng trong Cộng đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.