Đừng Lo Lắng

Dẫu biết rằng “dù có lo lắng, áy náy cũng chẳng làm cho mình cao thêm được một gang”, kéo dài cuộc đời trường thọ trên trần gian này. Nhưng giữa bao áp lực của cuộc sống, khiến ta không thể không lo lắng, giữa cuộc sống đầy bấp bênh, sóng gió dập dồn tứ bề.

Sống trong xã hội, người không biết lo mới là kẻ khờ khạo đáng thương. Nhưng điều mà Chúa nhắc nhở chúng ta, “đừng lo lắng”, hãy lo liệu mà thôi. Lo lắng là dấu chỉ chưa đủ tin tưởng vào Chúa. Lo liệu là biết khôn ngoan sắp đặt mọi sự trong hiện tại cũng như trong tương lai tin tưởng phó thác cho Chúa.

Vậy trong cuộc sống hằng ngày, ta hãy hăng say làm việc, học hành, hãy đặt đời mình vào trong bàn tay Chúa quan phòng. “Mọi âu lo hãy trút bỏ cho Người, vì Người chăm sóc anh em”. Amen

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.