Giọt Sương

Giọt sương lấp lánh bình minh
Mơ ước hòa bình trong suốt Việt Nam
Bao năm dân sống lầm than
Đêm lo, ngày khổ, mong tìm tự do

Cầu xin Thiên Chúa nhân từ
Ban cho dân Việt hưởng mùa bình an
Mẹ buồn thương nước Việt Nam
Bởi vì mưu ác lan tràn khắp nơi

Xin ra tay, Mẹ Yêu ơi!
Mây u ám phủ bầu trời Việt Nam
Giọt sương hy vọng dần tan
Xin thương ban xuống sương nguồn bình minh.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.