TÌNH

Yêu đồng loại, ghét kẻ thù
Sự thường là thế, luật xưa dạy rồi
Đó là tốt chứ chẳng tồi
Nhưng chuyện ở đời như thế đương nhiên

Chúa Giêsu dạy từ nhân
Sống cao thượng dẫu là thân hay thù
Mặt trời soi sáng sớm trưa
Mặt trăng soi sáng đêm khuya âm thầm

Ai ai cũng được hưởng phần
Cả kẻ vô thần cũng được hưởng chung
Mưa tuôn gội mát cộng đồng
Dẫu tà hay chính vẫn chung mưa nguồn

Sống thường đâu có đáng công
Bởi vì thương kẻ cũng thương chính mình
Chào người thì phải thật tình
Phân bì người thích, người khinh sao đành?

Sống tình là dạng “sống xanh”
Muốn hoàn thiện phải trọn tình yêu thương
Phải luôn “sống lạ”, khác đời
Không hề tự thẹn với lời Chúa khuyên

Luật Tân Ước: Phải thiện toàn
Luật Cựu Ước: Hãy sống hoàn hảo luôn (1)
Lối Ngài xin chỉ bảo con
Dẫn con đi giữa đường chân lý Ngài (2)

Ngài yêu ai sống thẳng ngay
Xin cho con thấu hiểu bài học khôn (3).

TRẦM THIÊN THU
———————–

(1) St 17:1 – Khi ông Áp-ram được chín mươi chín tuổi, Đức Chúa hiện ra với ông và phán: “Ta là Thiên Chúa Toàn Năng. Ngươi hãy bước đi trước mặt Ta và hãy sống hoàn hảo”.
(2) Tv 25:4-5 – “Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ”.
(3) Tv 51:8 – “Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan”.

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.