“Các Ngươi Hãy Yêu Thương Thù Địch”

Giáo đường chuông đổ reo vang
Thêm một ngày sống trao ban cho mình.
Đời ta như ánh bình minh,
Giê-su chính ngọ tâm mình hân hoan.

Giữa sa mạc trần gian đời sống hôm nay mang nhiều cay đắng tình người trái ngan cuộc đời bạc bẻo vô ơn, sống không định hướng, hận thù, ghen ghét, giết nhau .

Giữa một xã hội khô cằn tình người, giữa một xã hội mà những giá trị tinh thần và đạo đức đã bị bóp nghẹt.

Lăng tròn ngọn sóng tình đời,
Như mời, như gọi đừng rời chúng tôi
Trầm mình trong đám quỷ lôi,
Thấm đau tỉnh mộng thôi thôi trở về.

Tỉnh đi đừng có ngủ mê,
Tình thương Thiên Chúa không chê con hèn.
Tình đời đổi trắng thay đen,
Chỉ duy tỉnh Chúa thương đem con về.

Cộng sản vô thần dấy động trần gian, Người tín hữu Kitô phải sống thế nào để người ta có thể nói: Niềm tin vào cuộc sống, ý nghĩa của cuốc đời vẫn còn cháy sáng giữa xã hội.

Lời Ngài là sức sống của con
“Các ngươi hãy yêu thương thù địch” (Mt 5, 43-48)

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: ‘Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù’. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con: để như vậy các con nên con cái Cha các con, Đấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm như thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo”. Đó là lời Chúa.

Tình yêu ngọn lửa nhiệm mầu,
Tâm tôi sáng rực ánh màu Giê-su.
Yêu Thầy con phải chăm tu,
Thứ tha, tha thứ hòa ca tình người.

Lời Chúa: Nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con thôi, thì các con đâu có làm chi hơn?
Những người ngoại giáo không làm như thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo”. Đó là lời Chúa.

Chúa muốn chúng ta hãy bắt chước mẫu gương của Chúa Giêsu đã thực hiện qua thập giá, qua cái chết hy sinh chính mình.

Khấu đầu lạy Chúa Ngôi Hai,
Giê-su quà tặng cho ai yêu Ngài.
Xin cho con sống hòa hài,
Tôn thờ Thiên Chúa nên bài ngợi ca.

Tình thương là một món quà.
Công dân nước Chúa hòa ca tuyệt vời.
Chúa Cha ban tặng Ngôi Lời,
Cho con ôm lấy quà Trời vấn vương.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trở về cùng Thiên Chúa Cha và đã trao phó sứ mạng lại cho mỗi người chúng con.

Ơn gọi nào cũng cao qúy

Xin thương ban ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn mỗi người chúng con sống trọn ơn gọi của mình. Amen.

Đức tin quyết sống thực hành,
Trần gian ma quỷ tung hoành khắp nơi.
Con dân Nước Việt tả tơi
Vô thần cọng sản khắp nơi vẫy vùng.

Chúng con tha thiết nguyện cầu xin Mẹ chuyển tiếp lời cầu van xin.

Cho dân Nước Việt an bình
Không thù, không hận, sống tình yêu thương
Lá lành đùm bọc tơ vương
Ở trên nhìn xuống tình thương tràn đầy.

Nam Giao

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.