Chúng Con Nắm Chặt Tay Nhau

Nhìn lên Mẹ thánh dâng lời,
Thuyền con sóng vỗ chơi vơi giữa đời.
Niềm tin theo gót Ngôi Lời,
Tin là chấp nhận sống đời tạ ơn.

Nắm bàn tay Mẹ van lơn,
Ngã vào lòng Chúa, lớn khôn mỗi ngày.
Cúi đầu thầm lặng gẫm suy,
Sử ghi tình Chúa quyền uy tuyệt vời.

Giê-su cất tiếng ban lời,
Trao ban người Mẹ cho đời cậy tin.
Ma-ri-a Mẹ hiển vinh,
Đoàn con mến Mẹ tâm tình ân sâu

Chúng con nắm chặt tay nhau,
Tự do chọn lựa nâng niu đến cùng.
Cho dầu quỷ có đi lùng,
Ấp yêu tình Chúa đi cùng thời gian

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành,
Gia đình con được song hành yêu thương.
Tình yêu kết trái ngát hương,
Vợ chồng con cái vấn vương tình Trời.

Hiện nay, Mẹ ở trên trời,
Ngôi Lời con Mẹ vâng lời Mẹ xin.
Cúi đầu dâng mối ân tình,
Chúng con sống thật thâm tình Giêsu,

Tránh xa tội lỗi khói mù.
Thánh Kinh Lời Chúa chăm tu không rời.
Tâm hồn thánh hiến sáng ngời,
Nhẹ nhàng thoang thoảng sống đời bình an

Mộng lành như ánh bình minh,
Phó dâng, dâng hiến trung trinh lòng thành.
Chúa Trời nhìn đến chúc lành,
Ngôi nhà tình ái liền cành cây yêu (Giê-su)

Nam Giao

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.