Giáo Hội Năm Châu 11/06/2018: ĐHY Trần Nhật Quân hướng dẫn buổi cầu nguyện tưởng niệm Thiên An Môn

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Audio, Video. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.