Xoay Đời

Xoay xoay… xoay những vòng đời
Bồng bềnh một chuyến khóc cười trăm năm
Xoay xoay… xoay nỗi vui buồn
Miên man ngày tháng, bồn chồn vừa năm

Mây xoay mọi hướng dọc ngang
Đúng chương trình Chúa đã làm từ xưa (1)
Cửa xoay trên trục sớm khuya
Đứa lười lăn lại lăn qua trên giường (2)

Xoay xoay… xoay chuyện đời thường
Bồi hồi, trăn trở, vấn vương bao ngày
Gió Nam rồi lại gió Tây
Trở qua trở lại gió xoay lòng vòng (3)

Xoay xoay… xoay tít bình thường
Nút rối tơ lòng gỡ tới gỡ lui
Xoay buồn rồi lại xoay vui
Bâng khuâng mấy thuở, ngậm ngùi mấy phen

Xoay xoay… xoay nhớ xoay quên
Xoay lên xoay xuống, xoay đêm xoay ngày
Nhưng Thiên Chúa vẫn thương hoài
Chở che, nâng đỡ, ra tay độ trì

Bụi tro thân phận đáng chi
Mà Ngài vẫn nhớ, lo gì, tôi ơi!

TRẦM THIÊN THU
––––––––––––––
(1) G 37:12 – “Mây lang thang, xoay đủ mọi chiều, theo đúng chương trình Người hoạch định, để trên toàn cõi đất chúng thực thi mọi lệnh Người truyền”.
(2) Cn 26:14 – “Cánh cửa xoay trên trục, đứa lười lăn trên giường”.
(3) Gv 1:6 – “Gió thổi xuống phía nam, rồi xoay về phía bắc: gió xoay lui xoay tới rồi gió đi; gió trở qua trở lại lòng vòng”.

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.