Họp Lại Bên Ngài

Chúng con họp lại bên Ngài
Giêsu nhân ái muôn loài suy tôn
Chúng con nào ước gì hơn
Hằng tin cậy mến Thánh Tâm trọn đời

Trung trinh tín thác mà thôi
An tâm theo Chúa ngất ngây cõi lòng
Nguyện xin Thiên Chúa tình thương
Ban muôn Ơn Thánh miên trường bao la

Khiến cho lòng cứng mềm ra
Trọn tin cậy mến thiết tha ngọt ngào
Muôn tim sức sống dâng cao
Tôn vinh Thiên Chúa biết bao phúc lành

Chúng con quỳ lạy chân thành
Say sưa yêu mến dâng tình tri ân
Chúng con mặc kiếp phàm nhân
Cầu xin đại xá – Thánh ân tuyệt vời

Mong luôn vững bước không lùi
Ra đi mang ánh sáng soi thế trần.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.