Nguồn Mẹ

Mẹ là nguồn cậy trông
Cho chúng con tin tưởng
Ngày đêm luôn vui sống
Tôn thờ Chúa Ba Ngôi

Mẹ khiêm nhu, vâng lời
Để chúng con được sống
Mẹ là nguồn hy vọng
Cho chúng con an tâm

Trái Tim Mẹ tinh tuyền
Tích lũy muôn nhân đức
Như Sao Mai sáng rực
Đưa Giáo Hội vượt khơi

Giọt-nước-con nhỏ nhoi
Hôi tanh vì ô uế
Mong hòa vào Biển-Mẹ
Mẹ ơi, xin đỡ nâng!

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.