Đời Con Thắp Sáng Niềm Tin Ngôi Lời

Ngôi nhà tình ái yêu thương,
Thánh Kinh Lời Chúa vấn vương đêm ngày.
Đời người một thoáng mây bay,
Nhìn lên trời thẳm, chấp tay nguyện cầu.

Từ nay quyết chí theo hầu,
Năng đi viếng Chúa Giê-su vui mừng.
Đời ta không sống lưng chừng,
Xây từng viên gạch bao dung tình người.

Cúi đầu lạy Chúa Ngôi Lời,
Ôm ghì mến Chúa ra khơi đẹp đời .
Quyết tâm không sống lôi thôi,
Nhìn vào sâu thẳm cái tôi của mình.

Để đời tô nét thần linh,
Mân côi chuổi hạt trọn tịnh thi ca
Nhớ lời của Mẹ khắc ghi,
Ăn năn thống hối thực thi trung thành.

Lời Mẹ chỉ dạy ghi tâm,
Cho con sống trọn niềm tin tuyệt vời.
Lắng lòng nghe tiếng gọi mời,
Còn giờ hồng phúc Ngôi Lời chờ mong.

Vây tròn tim Chúa gai chông,
Yêu đàng tội lỗi vót chông đâm Thầy.
Thế mà tình Chúa mê say,
Tình yêu ngậm đắng nuốt cay không hờn.

Đời ta dẫu lắm nhọc nhằn,
Nắm bàn tay Chúa, lo chăm việc lành.
Tình con bé nhỏ mong manh,
Giọt kinh đẫm lệ, đêm thanh an bình.

Từ lâu con đã vô tình,
Giờ đây con quyết tâm tình mến yêu.
Thánh Thần lửa mến đốt thiêu.
Đời con thắp sáng tình yêu Ngôi Lời.

Nam Giao

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.