Đến với người đau khổ

Ngày lại ngày, con đi tìm Chúa
Ngài ở đâu, Thiên Chúa của con?
Đường xa dẫu những hao mòn
Con tìm gặp Chúa sắt son ân tình.

Ngài ở đây trong tình thương mến
Khi con biết tìm đến tha nhân
Nơi ai đau khổ đường trần
Nơi ai gánh nặng đang cần đỡ nâng.

Khắp gần xa như vang tiếng gọi
Gợi lòng con đem tới niềm vui
Sẻ chia cơm áo cho đời
Lau khô dòng lệ phận người khóc than.

Những sai con truyền loan Lời Chúa
Cho tình trời chất chứa nơi nơi
Chung xây cuộc sống đẹp ngời
Cùng nên hiệp nhất trong Người là Cha.

Kìa Thập Giá nở hoa cứu độ
Nguồn phúc vinh từ đó mở ra
Để ai gian khổ lệ sa
Được niềm an ủi, hoan ca ngày về.

Giuse Trần Thế Tiến

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.