Nhiệm Mầu Thánh Thể Hồng Ân

Tìm về nguồn sống vẹn tròn,
Cây si tình Chúa mỏi mòn chờ ta.
Hiệp dâng Thánh Lễ đồng ca,
Tạ ơn Thiên Chúa Người Cha nhân hiền.

Quyết tâm yêu Chúa triền miên,
Tìm giờ tâm sự nỗi niềm tri ân.
Nhiệm mầu Thánh Thể hồng ân,
Ôm ghì lấy Chúa ái ân tình nồng.

Xin cho con biết đền ơn,
Sống trong tình mến kết câu ân tình.
Từ nay con quyết chung tình,
Niềm tin tươi sáng chứng minh con Trời.

Cúi đầu lạy Chúa Ngôi Lời,
Giêsu Nhà Tạm gọi mời chờ ta.
Đừng đi xa nữa, lạc mà,
Suối nguồn mạch nước tình Cha đang chờ.

Tôi đi tìm Chúa Giê-su,
Hiệp dâng Thánh Lễ tâm tư an bình
Dâng lên với hết ước nguyện
Rước Mình Thánh Chúa se duyên nhiệm mầu.

Tình thương Thiên Chúa nhiệm mầu,
Trên đường bến đỗ chuyến tàu thời gian.
Ngôi Ba ấp ủ bình an,
Hồng ân nhận lảnh Thánh Thần Cha ban.

Cho dù đời lắm gian nan,
Quyết tâm yêu Chúa bình an trung thành.
Niềm tin vươn tới thực hành,
Thấm lời Chân lý, trung thành chứng nhân.

Hạt mưa ơn thánh tình nồng,
Nguyện Cầu thức tỉnh ấm lòng con thơ
Hiệp dâng Thánh Lễ trường ca,
Đón nhận Mình Chúa tôi ca cuộc đời.

Nam Giao

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.