Tháng Hoa Dâng Tiếng Cao Rao Mẹ Hiền

Mẹ là người nữ trinh nguyên,
Hoa lòng dâng lên Mẹ hiền của con
Chúa Trời chọn Mẹ đồng công.
Xin vâng hai chử kết duyên tình trời.

Nhiệm mầu tình Chúa cao vời,
Ngôi Lời nhập thể Nước Trời khai nguyên.
Lòng mến của Mẹ thâm trầm,
Tình yêu đáp trả, tình yêu nhiệm mầu.

Mẹ là chuổi ngọc minh châu,
Trời ban phúc lộc mưa ngâu trần đời.
Lao xao ong bướm gọi mời
Bông hồng bóng Mẹ tuyệt vời thanh cao

Lòng con vui sướng nôn nao,
Tháng Hoa dâng tiếng cao rao Mẹ hiền.
Thiết tha triệu mến triền miên,
Cho con có Mẹ nỗi niềm thi ca.

Cùng nhau cất tiếng hòa ca,
Tung hô danh Mẹ thiết tha yêu kiều.
Mẹ ơi! con yêu Mẹ nhiều,
Nhìn lên ánh mắt, đăm chiêu, dịu hiền.

Chấp tay ngắm Mẹ triền miên,
Làm người con thảo gắng liền Mẹ yêu.
Trên tay Mẹ ẵm Giê-su.
Suối Thiên mạch nước con thơ trầm mình

Ngấm ngầm trao đổi ân tình,
Con thưa với Chúa trung trinh lòng thành.
Từ nay xin quyết đồng hành,
Nắm tà áo Mẹ thiên thanh dịu hiền.

Chia tay giã biệt ưu phiền,
Ôm ghì mến Chúa nỗi niềm an vui..
Ki-tô ánh sáng đèn pha,
Công nhân nước Chúa tình ca giữa đời.

Nam Giao

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.