Chanh

Có chua thì mới là Chanh
Khổ đau vì phải lữ hành trần gian
Chuyện đời là chuyện tất nhiên
Than nhiều, khổ lắm, càng phiền thêm thôi

Thế nhưng cố gắng mỉm cười
Khổ đau sẽ nhẹ gánh đời phàm nhân
Chanh chua là vị tất nhiên
Thêm đường vô sẽ hóa nên đậm đà

Chua chua ngọt ngọt diệu kỳ
Ly-chanh-đường phải tự ta tạo thành
Khổ đau như vị chua chanh
Thêm đường-tin-mến hóa lành, hóa ngon

Thập hình chua chát vô ngần
Giêsu hóa nó thành phần cao siêu
Bước đời có lúc liêu xiêu
Nên cần cố gắng đi theo bước Thầy

Trần gian lắm cảnh đọa đày
Khổ đau mặc định xưa nay rạch ròi
Con không thoát khỏi khổ đời
Xin Thầy định hướng về Trời giúp con

Cầu xin Thánh Mẫu từ nhân
Cho con níu áo Mẹ luôn sớm chiều.

TRẦM THIÊN THU

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.