Đường Bay Về Trời

Không bay không thể lên trời
Cứ tà tà sống, chớ đòi lên cao!
Lên cao thật khó biết bao
Xuống thì quá dễ chứ đâu khó gì

Trời gần mà cũng lại xa
Tùy vào lối sống của ta bây giờ
Thập hình có dáng chữ Tê
Bắc cầu những nhịp khổ về Trời ngay

Hướng lên dẫu mấy đường bay
Cũng về nơi ấy có Thầy Giêsu
Không bay không thể đi xa
Thập hình hai nhánh chính là cánh bay

Kéo con lên mãi, lạy Thầy
Cầu xin Đức Mẹ giúp bay về Trời.

TRẦM THIÊN THU

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.