Sứ Vụ Loan Báo Tin Mừng

“Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16, 15).

Sứ vụ Chúa Giê-su trao cho các tông đồ trước khi về trời với Chúa Cha, cũng là sứ vụ Chúa trao cho mỗi chúng ta, những tín hữu của Chúa: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Lệnh truyền được ban ra cùng với ân sủng kèm theo: “trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, họ đặt tay chữa lành bệnh nhân” để các tông đồ có thể chu toàn sứ vụ. Cũng vậy, mỗi tín hữu, hãy vững tin, khi chúng ta thi hành sứ vụ Loan Báo Tin Mừng (LBTM), vì danh Chúa, chúng ta cũng được muôn ân sủng, để việc thành sự theo ý Chúa muốn.

Mỗi hoàn cảnh sống của chúng ta đều là một địa chỉ quý giá để LBTM. Chị bán rau, cô hàng thịt, bà bán bún, anh cháo lòng, chú tiếu gõ xin đừng nghĩ chúng ta phải giảng đạo hay LBTM nơi này nơi kia, nhưng hãy nhớ là chúng ta rao giảng Tin Mừng ngay nơi chúng ta đang buôn bán, làm việc: bằng cách thực thi những gì Chúa dạy ngay giữa dòng đời. Lời chứng sẽ không giá trị bằng đời chứng. Trăm nghe không bằng một thấy. Bao nhiêu người chưa biết Chúa đang mong thấy họa ảnh sinh động của Chúa đang nói cười, đang buôn bán, đang sẻ chia bên cạnh họ. Hãy sống thực thà, hiền lành, khiêm nhượng, yêu thương chia sẻ trong gia đình, cộng đoàn và mọi người ở mọi nơi, trong mọi lúc. Đừng giả tạo đánh bóng cái đạo của mình, nhưng hãy chân thành sống đạo yêu thương giữa thế giới tỵ hiềm, hơn thua, ganh ghét. Đức Bác Ái Ki-tô giáo là biểu thị sống động đức tin vào Thiên Chúa, vào Đức Giê-su Ki-tô. Và như thế là chu toàn sứ vụ LBTM mà Chúa trao phó cho mỗi chúng ta, người tín hữu sống giữa đời thường.

Lạy Chúa, xin cho con trung thành sống Lời Chúa dạy trong mọi hoàn cảnh sống của con. Amen

PM. Cao Huy Hoàng

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.