Đứng Thẳng

“Antes Morrer Livres Que Em Paz Sujeitos – Thà Chết Trong Tự Do Còn Hơn Bị Khuất Phục Trong Cảnh Thanh Bình” (Khẩu hiệu của Quần đảo Açores, Bồ Đào Nha)

Đứng là động thái bình thường
Nhưng nhiêu khê, chẳng dễ dàng chi đâu
Không khom lưng, ngẩng cao đầu
Hiên ngang chân chính, nhìn theo hướng trời

Nhân danh công lý Chúa Trời
Sống theo sự thật suốt đời tín nhân
Đó là đứng thẳng sớm hôm
Vững vàng trên chính đôi chân của mình

Quyết tâm bất khuất, chí tình
Bỏ lợi riêng mình mà sống dấn thân
Trọn đời đứng thẳng nghĩa nhân
Làm người đúng nghĩa, chẳng hèn hạ đâu!

Sống ngay, đứng thẳng vì yêu
Yêu người, yêu Chúa, sớm chiều ghi tâm
Chúa Giêsu dám chết oan
Nhưng Ngài sống lại vinh quang đời đời

Quyết tâm con muốn nên người
Không hèn với quỷ, khinh đời, kiêu sa
Lạy Thiên Chúa, Đấng nhân từ
Xin cho con biết sớm khuya vì Ngài.

TRẦM THIÊN THU

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.