40 Giây Lời Chúa: Chúa Nhật III Phục Sinh

Advertisements
Hình ảnh | Bài này đã được đăng trong Audio, Video. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.