Sống Đời Con Chúa Vui Tươi

Niềm tin vào Chúa yêu tôi,
Tôi luôn tìm đến dâng lời tạ ơn.
Giê-su Anh cả mỏi mòn,
Suối thiêng chờ đợi hoài mong ta về.

Niềm tin đưa bước trở về,
Nhiệm mầu Thánh Thể cơn mê Con Trời.
Tình yêu Thiên Chúa cao vời,
Hiệp dâng Thánh Lễ nên lời tạ ơn.

Nắm bàn tay Mẹ van lơn.
Mưa rơi ơn thánh thấm hồn con thơ.
Giê-su nhà tạm luôn chờ.
Thăm Thầy ít phút con thơ ấm lòng.

Thánh Thần tuôn đổ hồng ân.
Tay Thầy con nắm thi ân mong chờ.
Trao về Chúa trọn tâm tư
Ngã vào lòng Chúa an cư hài hòa.

Niềm tin Chúa đợi Chúa chờ,
Con yêu Chúa lắm con mơ tình Ngài.
Sống trong tình mến hòa hài
Dự bàn Tiệc Thánh Con Trời tặng ban.

Quyền năng Thiên Chúa trao ban,
Tâm hồn hướng thượng bình an lắng nhìn.
Luôn luôn thức tỉnh chính mình,
Siêng năng cầu nguyện luôn tìm ý Cha.

Thánh Thần luôn ở cùng ta,
Dạy ta cất bước hoan ca Nước Trời.
Vững tin phó thác cuộc đời,
Không mang danh vọng tiền tài theo ta.

Quanh con sói dữ nó vồ,
Niềm tin vững bước bóng mờ tránh xa.
Thân con hạt cát sóng vồ,
Tình Cha biển cả vỗ về thân con.

Nam Giao

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.