Tự Do Đích Thực

…Tự do là ân huệ Chúa ban cho mỗi con người. Thiên Chúa, Đấng ban tự do cho con người, lại tôn trọng tự do của con người đến mức tuyệt đối…

“Nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi thực sự được tự do” (Ga 8, 36).

Tự do là ân huệ Chúa ban cho mỗi con người. Thiên Chúa, Đấng ban tự do cho con người, lại tôn trọng tự do của con người đến mức tuyệt đối. Không ai làm con người mất tự do. Chỉ tại con người bằng lòng làm nô lệ, nghĩa là, con người dùng tự do của mình mà đi ngược lại ý định của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa vì xót thương người, phải giải thoát con người khỏi những vòng nô lệ mà con người tự chọn. Để được giải thoát vòng nô lệ của trần gian của tội lỗi, của sự chết ngàn đời, Chúa Giê-su mời gọi con người hãy “ở trong Lời Người”, nghĩa là hãy sống sự sống của Đức Giê-su Ki-tô. “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi”.

Tổ tông của con người đã nghe theo lời dụ dỗ dối trá của ma quỷ, dẫn ông bà đến chỗ ảo tưởng một vinh quang ngang bằng Thiên Chúa. Ông bà quên đi sự thật của chính mình là chiếc bình sành, lại ảo tưởng làm ông thợ gốm. Từ đó, con dòng cháu giống loài người cứ mãi sống trong ảo tưởng kiêu căng, tự đặt mình làm nô lệ cho những điều không thật, những điều dối trá. Con người bị án phạt phải trở về bụi tro để biết thế nào là nguồn gốc của chiếc bình sành biết nói, biết nghĩ suy, biết yêu. Dối trá, lọc lừa là rác rưởi của lòng kiêu ngạo, là chiêu thức của Sa-tan cuốn con người vào vòng nô lệ. Chỉ nhờ tin vào Đức Giê-su hiền lành khiêm nhượng, cùng chết và phục sinh với Người, con người mới thoát khỏi sự khống chế của Sa-tan, thoát khỏi cái ảo tưởng ngang bằng Thiên Chúa, nhưng thực sự là sẽ được sống với Thiên Chúa trong cuộc sống vĩnh cửu.

Lạy Chúa, xin cho con hiền lành khiêm nhượng như Chúa Giê-su, để được sống trong tự do và bình an. Amen

PM. Cao Huy Hoàng

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.