Hai Phụ Nữ

Thánh Kinh kể chuyện hai nàng
Thường tình nhi nữ đời thường thế gian
Hai nàng – hai ả tội nhân
Chân thành sám hối, Chúa liền thứ tha
Hai nàng chẳng chút chua ngoa
Lặng im và khóc cho vừa tin yêu

Một nàng mặt mũi diễm kiều
Ngoại tình nên bị eo xèo mỉa mai
Chúa Giêsu chỉ mỉm cười
Thiên hạ chuồn hết, chẳng ai làm gì

Một nàng sướt mướt, ủ ê
Biết mình tội lỗi nên thề ăn năn
Dầu thơm tiên báo tin buồn
Về ngày Chúa chết và an táng Ngài

Người đời mai mỉa, chê cười
Cười người rồi sẽ bị người cười chê
Con đây cũng chẳng hơn chi
Xin Ngài tha thứ, từ bi, lạy Ngài!

TRẦM THIÊN THU

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.