Tin Và Thực Thi Lời Chúa Dạy

“Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi” (Ga 4, 50)

Một quan chức thành Ca-phác-na-um đến xin Chúa Giê-su chữa lành cho con ông sắp chết. Ông muốn Chúa Giê-su đến trước khi con ông chết. Nhưng, Chúa Giê-su bảo “Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”. Nếu ông nghi ngờ, hẳn là ông còn kèo nài Chúa đến cho bằng được, đằng này, ông tin chắc và ra về.

Quả thực, con ông đã khỏe ngay khi ông tin. Chúa muốn chúng ta tin tuyệt đối vào quyền năng của Lời Chúa, như viên quan chức kia. Một đức tin không chút nghi ngờ, không chút do dự, nhưng hoàn toàn vâng phục và làm theo ý Chúa. “Ông cứ về đi, con ông đã mạnh rồi”. Và Thánh Gioan xác nhận : “Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về”, nghĩa là ông bỏ ý định cần có sự hiện diện của Chúa Giê-su trước khi con ông chết.

Chúng ta vẫn đã và đang nghe Lời Chúa Giê-su nói qua từng trang Tin Mừng, trong các buổi phụng vụ, trong gia đình, nhưng được mấy người dám tin rằng Chúa Giê-su thực sự hiện diện trong chúng ta, đang đồng hành trên mọi nẻo đường của chúng ta? Hãy tin tuyệt đối vào Lời Chúa là chính Chúa. Và hãy thực hiện ngay Lời Chúa dạy. Có thể chúng ta vẫn tin, nhưng tin mà không thực hành đúng Lời Chúa dạy, nên điều ta xin chưa được Chúa nhậm lời. Cách “tin tuyệt đối và dứt khoát thi hành đúng Lời Chúa dạy của viên quan chức kia, là bài học quý giá cho mỗi chúng ta hôm nay. Đừng phàn nàn Chúa chẳng ban cho ta theo ý ta cầu xin. Đừng trách móc Chúa sao không làm vui lòng mình. Nhưng hãy khiêm tốn nhận ra chúng ta chưa làm vui lòng Chúa, chưa sống Lời Chúa dạy.

Lạy Chúa, chúng con đã kêu cầu Chúa cứu chữa, nhưng chúng con chẳng bận tâm đến việc sống Lời Chúa dạy. Xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con tin Chúa, thực thi ý Chúa, và kêu cầu Chúa với lòng tin tuyệt đối. Amen

PM. Cao Huy Hoàng

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.