Cuộc đời thánh Phê-rô

Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Khổ công tu luyện nắng mưa sá gì?
Đường đời Chúa dẫn con đi
Quanh co khúc khuỷu lắm khi ngược dòng.

Tựa thuyền bơi ngược dòng sông
Bao phen chèo chống nhọc công mất giờ.
Phong ba sóng gió mịt mờ
Thuyền đời chao đảo vật vờ biển khơi

Xa xa thấp thoáng bóng người
Phê rô do dự: là người hay ma?
Ma đâu xương thịt như Ta.
Người đâu cứng cỏi mà lòng kém tin!

Long đong ba nổi bảy chìm
Đến khi sắp chết vội xin chút tình
Thầy ơi, thương đến giữ gìn
Để con luôn được vững tin vào Thầy!

Tình Thập Tự

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.