Chữ Tâm

Chữ Tâm liên đới chữ Tham
Hai Tê đối lập nhưng gần nhau luôn
Chữ Tâm – nhân ái đầy hồn
Chữ Tham – thâm độc sớm hôm lọc lừa

Đẹp trai, hiền hậu Giuse (1)
Các anh căm ghét, oán thù, không thương
Chữ Tâm chẳng có trong lòng
Tình thân cũng bị coi thường, hại nhau

Giêsu – Con Đấng tối cao
Từ bi, nhân hậu, dạt dào xót thương
Bao người mai mỉa, ghen tuông
Chữ Tâm đánh mất, trong lòng mưu mô

Chữ Tâm trái với chữ Tà
Chữ Tâm đánh mất hóa ra Tham tàn
Tham – Sân – Si nối vòng tròn
Khiến người điên đảo, chẳng còn thương ai

Tham lam danh vọng, tiền tài
Tham quyền chức, chẳng coi ai ra gì
Ác tâm nên cũng bất nghì (2)
Chúa Trời chí thánh chẳng ưa loại này!

TRẦM THIÊN THU
————————
(1) Tổ phụ Giuse trong Cựu Ước bị anh em hại – St 37:2-36.
(2) Bất nghì: không nhân nghĩa, không chung thủy.

 

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.