Đôi Mắt

Tạ ơn Chúa cho con sáng đôi mắt
Để ngắm nhìn vĩ nghiệp Ngài tạo nên
Diệu kỳ thiên hình vạn trạng thiên nhiên
Quyền năng Ngài bao phủ cả trời đất

Xin thương xót những người có đôi mắt
Nhưng với họ chỉ là khoảng đêm đen
Không nhìn thấy những kiệt tác Ngài làm
Xin Ngài thương làm cho họ vui sống

Cũng là mắt nhưng nhìn nhiều phương hướng
Khi nhìn xuống, có lúc lại nhìn lên
Nhìn dọc, ngang, nhìn kẻ lạ, người quen
Nhưng có lúc lại lườm ngang, liếc dọc

Xin giúp con đừng kiếm tìm điều ác
Chỉ chuyên chăm ngước nhìn lên phía Ngài
Xin giúp con biết bỏ qua cái sai
Khi tha nhân yếu đuối mà lầm lỡ

Xin xót thương đoái nhìn, lạy Thiên Chúa!
Nhìn tới con và tỏa Ánh Thiên Nhan (1)
Được Ngài thương, con mừng rỡ hân hoan
Không bỏ mặc thân phận con khốn khổ (2).

TRẦM THIÊN THU
————————
(1) Tv 13:4 – “Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin đoái nhìn và thương đáp lại, toả ánh sáng cho đôi mắt rạng ngời, để con khỏi ngủ giấc ngàn thu”.

(2) Tv 31:8 – “Được Ngài thương, con vui mừng hớn hở, vì Ngài đã đoái nhìn phận con cùng khốn”.

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.