Quyết Tâm Đổi Mới Cuộc Đời

Mùa chay áo tim lại về,
Tiếng kêu vang vọng tái tê cỏi lòng.
Từ lâu, con đã đi rong,
Bỏ quên tình Chúa, đâu mong ngày về.

Đời con quả thật nhiêu khê,
Đêm về thinh lặng liệt kê tội mình.
Mờ lu hình ảnh thiêng linh,
Con đây quả thật bạc tình, Chúa ơi!

Quyết tâm đổi mới cuộc đời,
Vào toà Hoà Giải, thốt lời ăn năn.
Dự Bàn Tiệc Thánh siêng năng,
Nắm tà áo Mẹ, bước nhanh ngày về.

Loài người sống giữa bến mê,
Lưới tình của quỷ mân mê ngày đời.
Tơ giăng vướng mắt một thời,
Lạc xa điểm hẹn Ngôi Lời chờ mong.

Dĩ vãng ta đã đi rong,
Phơi mòn vạt áo rêu phong bụi mờ.
Ân tình Phép rửa đợi chờ.
Mối tình Thập Tự chờ ta ngày tàn.

Quay về bên Chúa yên hàng,
Thánh Kinh chăm học xếp hàng con ngoan.
Chúa ơi ! Nghe tiếng tơ lòng,
Quyết tâm từ bỏ, chỉ mong sống lành.

Hai hàng nước mắt chân thành,
Ăn năn thống hối, liền cành cây yêu.
Lạy Thầy Chí Thánh Giê-su,
Mãi mê trần thế, mờ lu tình Thầy.

Thân tôi nay đã héo gầy,
Nhìn lên Thánh giá của Thầy, hồi tâm.
Đời ta dẫu có lọ lem,
Hồng ân Thiên Chúa trắng ngần yêu thương.

Nam Giao

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.