Bốn mươi ngày Chay Thánh

Bốn mươi ngày ăn chay cầu nguyện
Lời kinh dâng cảm mến, tạ ơn
Ca khen tình Chúa vuông tròn
Suối nguồn thương xót sắt son trải hoài.

Bốn mươi ngày ăn chay sám hối
Những hãm mình, tội lỗi tránh xa
Trở về bên Chúa là Cha
Hầu mong ân hưởng hoan ca Nhà Ngài.

Bốn mươi ngày ăn chay bố thí
Sống Lời Ngài, bác ái thực thi
Trên đường tình mến bước đi
Yêu thương phục vụ ngại gì khó nguy.

Bốn mươi ngày ăn chay là thế
Sống giao hòa, sống để sẻ chia
Tin Mừng đẹp thắm màu hoa
Rạng danh tình Chúa, tình Cha diệu vời.

Giuse Trần Thế Tiến

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.